Energie Vergelijken

Geothermie SauerlachZo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen zouden verwarmd kunnen worden met aardwarmte. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN). Aardwarmte wordt als klimaatneutraal alternatief gezien voor gas.

Er kan in dieptes van 500 tot 4000 meter warmte opgepompt worden. Er zijn op dit moment nog maar enkele putten in gebruik. Klimaatakkoord.nl meldt dat aardwarmte in de helft van de gevallen goedkoper is dan andere alternatieven van aardgas.

Niet overal zal gebruik gemaakt worden van aardwarmte. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), net als EBN onderdeel van ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), heeft als onder andere het aandachtspunt:

SodM adviseert terughoudend te zijn met geothermie in gebieden waar aardbevingen voorkomen als gevolg van gaswinning of op locaties die gelegen zijn dicht bij actieve breuken in de diepe ondergrond.

Het onderzoek kan gebruikt worden door gemeenten en RES-regio’s (Regionale Energie Strategieën) in hun energiestrategie.

Op zoek naar groene Nederlandse energie? Kijk in onze energie vergelijker en kies de filter Groene stroom uit NL.